Utworów Andre s??uchaj─? osoby w wieku od lat pi─?ciu do stu pi─?ciu.
Jest bardzo mi??o przyjmowany na ka??dego rodzaju imprezach w klubach i wielkich scenach koncertów plenerowych. Jest jednym z niewielu artystów tworz─?cych klasyk─? muzyki Disco-Polo i pomimo przewagi formacji wchodz─?cych w nurt dance, utwory Andre s─? bardzo lubiane...


W roku 2013 ANDRE zakwalifikowany zosta?? do wyst─?pu na ??ywo z najwi─?kszymi gwiazdami na jednym z najwi─?kszych festiwali "DISCO HIT FESTIVAL KOBYLNICA.
Tam te?? nie zabrak??o wystrza??owego utworu "Disco polo gra" oraz znanej wszystkim "Kasiu Kasie??ko". Obie piosenki sprawi??y, ??e pod scen─? nie by??o
spokojnie, bo ka??dy s??ysz─?c pierwsze d??wi─?ki utworów, wpada?? w sza?? zabawy, rado??ci i chcia?? jak najd??u??ej zatrzyma─? ten moment dla siebie.


"ALE ALE ALEKSANDRA" - refren przeboju ??piewaj─? ju?? nawet najm??odsi, a s??owa piosenki znaj─? ju?? niemal wszyscy, bo przecie?? któ?? z nas nie
powie ??e dziewczyna jest "taka taka" ??adna, "seksi bomba"... czy te?? ??e pogoda jaka?? "taka taka skromna..." no i co tu du??o mówi─?....hm wszystko jasne.